Thirrje për shkrues/e projektesh

Në mbështetje të punës së saj advokuese dhe në ofrimin e shërbimeve për komunitetin LGBTI+, qendra Streha po kërkon një shkrues/e projektesh me kohë të pjesshme, për shkrimin e projekt propozimeve, hulumtimin dhe ndjekjen e thirrjeve në burime të ndryshme të financimit publik dhe privat.

Eksperti shkrues i projekteve do të jetë përgjegjës për pajtueshmërinë me kërkesat e financimit, asistimin në përgatitjen e buxhetit dhe asistimin e procesit të implementimit pas dhënies së projektit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top