THIRRJE PER PUNESIM

Thirrje për Oficer Finance

Pozicioni: Oficer Finance Aplikimet pranohen deri më: 14 janar 2020 në adresën: strehalgbt@gmail.com Qendra Streha kërkon të punësojë një oficere finance për shërbimin rezidencial që funksionon 24 orë përgjatë 7 ditëve të javës në ndihmë të personave LGBT+ në Shqipëri. Detyrat e Financieres ● Financierja do jetë përgjegjëse në kryerjen e detyrave të saj duke

Read More »

Thirrje për Kujdestar

Pozicioni: Kujdestar/e Social/e/ Menaxher Rasti Aplikimet pranohen deri më: 14 janar 2020 në adresën: strehalgbt@gmail.com Qendra Streha kërkon të punësojë një kujdestar/e social/ menaxher rasti për shërbimin rezidencial që funksionon 24 orë përgjatë 7 ditëve të javës në ndihmë të personave LGBT+ në Shqipëri. Detyrat e Kujdestarit ● Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për

Read More »

Thirrje e hapur për menaxher/e rasti

Qendra Streha po kërkon një punonjës/e për pozicionin e Menaxher/e Rasti. Në vijim dokumenti i plotë me kërkesat dhe detyrimet për aplikantët e interesuar. Aplikimet pranohen deri më: 5 Tetor 2020  në adresën:  strehalgbt@gmail.com. Qendra Streha  kërkon të punësojë një Menaxher/e Rastesh për shërbimin rezidencial që  është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit

Read More »
Scroll to Top