Tag: #videoproduction

Thirrje për video production – Afati i aplikimit 29.03.2024

Terma Reference “Qendra Streha” është në kërkim të një “Team production” i cili do të jetë përgjegjës për krijimin e një videoje informuese për Kodin e Sjelljes së Organizatë së Kombeve të Bashkuar për Bizneset, duke shfaqur praktikat e mira dhe ndërgjegjësimin për përfitimet e miratimit të këtij kodi për bizneset. Hyrje Në kuadër të

Read More »
Scroll to Top