Tag: trajnere

Thirrje për ekspert/e për trajnim profesionistësh

Pozicioni: Ekspert në trajnimin e profesionisteve Projekti: “Improving the situation of LGBTI+ people in Albania.”.   Periudha e kontratës:    03.11.2021 – 03.11.2022 Kohëzgjatja e punës:     9 ditë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBT të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave

Read More »
Scroll to Top