Bëhu pjesë e Awesome Activist!

Vullnetarët duhet të nisin një email, me subjekt “Aplimim për Awesome Activist pranë STREHA Team”, në adresën e emailit: casemanagerstreha@gmail.com.