Tag: Qendra streha

galaja e bamirësisë për komunitetin Lgbti+ 2024

Prej vitit 2015, kemi arritur të bëjmë bashkë miq e dashamirës së qendrës sonë, aktivistë, figura publike, artistë dhe politikanë rreth kauzës së barazisë për komunitetin LGBTI+ në Shqipëri, i cili ende sot vijon të përballet me mjedise armiqësore dhe jo-pranuese në të gjithë sferat e jetës publike.

Read More »

Thirrje për Psikolog/e

Qendra “Streha” është në kërkim të një psikologu/psikologeje me kohë të pjesshme. Psikologu/ia do të ofrojë mbështetje përmes këshillimit psikologjik me persona të komunitetit LGBT+ të cilët marrin shërbime në qendrën “Streha”. Nëpërmjet ofrimit të këshillimit psikologjik do të synohet:  Përmirësimi i mirëqënies emocionale të rasteve të ndjekura. Dhënia e shërbimit cilësor dhe jo diskriminues 

Read More »
Scroll to Top