Thirrje për ekspertë – (Prodhim kënge dhe Menaxhim i Rrjeteve sociale)

Ekspertët e përzgjedhur nga kjo thirrje do të bëjnë të mundur zhvillimin e fushatës ndërgjegjësuese me të gjithë elementët plotësues të saj si dhe ndjekjen e postimeve në rrjetet sociale në lidhje më këtë fushatë.