Tag: #economicempower\

Publikimi i Manualit:”Thyerja e Barrierave: Manual Fuqizimi Ekonomik i Komuniteteve të Margjinalizuara”

Jemi të lumtur të njoftojmë publikimin e Manualit “Thyerja e Barrierave: Manual Fuqizimi Ekonomik i Komuniteteve të Margjinalizuara,” një udhëzues gjithëpërfshirës i zhvilluar në bashkëpunim me zyrën e GIZ Shqipëri nën projektin “E Ardhme gjithëpërfshirëse, Avancimi i Përfshirjes Sociale dhe Ekonomike për Komunitetet e Margjinalizuara”. Ky manual është projektuar specifikisht për të adresuar sfidat që

Read More »
Scroll to Top