Thirrje për punonjës/e rastesh pranë Streha

Pozicioni: Punonjës/e Rastesh me kohë të plotë

Aplikimet pranohen deri në përzgjedhjen e kandidatit/es nga ana jonë. Aplikimet tuaja mund t’i dërgoni në adresën:  info@strehacenter.org.

Qendra ‘’Streha’’ kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh me kohë të plotë për shërbimin rezidencial që  është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBTI+ në Shqipëri.

Detyrat e Punonjës/e Rastesh

 • Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për jetën të përfituesve.
 • Menaxhimin e rastit sipas planit të miratuar nga ekipi multi-disiplinar.
 • Mbajtja dhe plotësimi i protokollit gjatë orarit përkatës të punës, duke pasqyruar aktivitetet.
 • Pjesëmarrja gjatë realizimit të aktiviteteve social-kulturore së bashku me përfituesit.
 • Raportimi/referimi i realizimit të aktiviteteve të planit të ndihmës së përkujdesit ndaj përfituesit.
 • Pjesëmarrje në ekipin multidisiplinar në varësi të rastit.

Kushte për të interesuarit

 • Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë (Evidencë të paktën e diplomës Bachelor, preferohen personat që kanë studiuar në Fakultetet e Shkencave Sociale, në degët Punë Sociale ose Psikologji).
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si dhe njohuri kompjuterike.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të tregojë vullnet për të punuar në grup.
 • Të ketë njohuri rreth vështirësive me të cilat përballet komuniteti LGBTI+.
 • Preferohet të ketë eksperiencë të mëparshme pune me komunitetin LGBTI+.
 • Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël gjatë fundjavave.
 • Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë. 

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit të dërgojnë:

– CV

– Letër Motivimi 

– Një Letër Referimi nga punëdhënës të mëparshëm

Aplikimet duhet të dërgohen brenda datës në adresën info@strehacenter.org.

Vetëm të interesuarit që do të përzgjidhen në një listë të shkurtër do të njoftohen për një intervistë me punëdhënësit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top