Thirrje për Menaxher të Mediave Sociale

Projekti: “Mbrojtja dhe Fuqizimi i të Rinjve LGBTI+ në Bashkinë e Tiranës gjatë Situatës së Pandemisë Covid-19”. 

Informacion mbi projektin dhe qëllimin e shërbimit

Në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe Fuqizimi i të Rinjve LGBTI+ në Bashkinë e Tiranës gjatë Situatës së Pandemisë Covid-19’’, mbështetur nga Bashkia e Tiranës dhe zbatuar nga Qendra “Streha”, kërkohet një ekspert në pozicionin e menaxherit të mediave sociale.

Objektivat e Projektit:

Objektivat specifikë të projektit janë:

  1. Mbrojtja e personave më vulnerabël të komunitetit LGBTI+ nëpërmjet plotësimit të nevojave për strehim të sigurt, nevojave ushqimore dhe atyre mjekësore.
  2. Fuqizimi i personave më vulnerabël të komunitetit LGBTI+ nëpërmjet rritjes së aftësive jetësore, ofrimit të kurseve profesionale dhe ndërmjetësimit në tregun e punës.

Aplikimi:

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: a) letër interesi b) CV në gjuhën Shqipe  

Afati i dorëzimit të aplikimit është data 11 prill 2021, në adresën info@strehacenter.org

Termat e plota të referencës, mund ti shkarkoni në lidhjen në vijim:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top