Takim me specialistë të shërbimit social në Krujë

Në datën 14 tetor 2021 stafi i qendrës Streha mbajti një takim në Bashkinë e Krujës.

Në takim ishin të pranishëm 6 psikologë dhe 3 anëtarë të stafit të shërbimeve sociale të Bashkisë Krujë. Në fokus të këtij takimi ishin sfidat që hasin të rinjtë dhe adoleshentët LGBTI+ në ambjentet e shkollës si për shembull bullizmi, izolimi emocional dhe stresi psikologjik dhe si psikologët mund të ndërhyjnë për të lehtësuar këto vështirësi të personave LGBTI+.

Në takim u diskutua gjithashtu për rolin e psikologëve dhe të punonjësve social në përmirësimin e klimës në shkollë dhe në promovimin e të drejtave të personave LGBTI+

Ky takim u zhvillua në kuadër të zbatimit nga Qendra Streha, të projektit “’Fuqizimi i kapaciteteve të profesionistëve në mbrojtjen e personave LGBTI+ nga dhuna dhe diskriminimi’’, me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top