Takim me Qendrën Komunitare Multifunksionale në Elbasan

Stafi i Qendrës Streha zhvilloi një takim me profesionistë të Qendrës Multifunksionale në Elbasan.

Ky takim informues shërbeu për të diskutuar mbi problematikat që hasin personat LGBTI në komunitetet e tyre përfshirë dhunën në familje, diskriminimin, bullizmin dhe përjashtimin social.

Më pas u fol në lidhje me shërbimet afirmuese për personat LGBTI+ dhe se si ne si profesionistë mund të bënim që shërbimet tona të ishin sa më përfshirëse dhe afirmuese për personat LGBTI+.

Gjatë takimit u diskutua gjithashtu se si të rriturit dhe të jetuarit në një ambjent homofobik mund të ndikojë në mënyrën sesi japim shërbime ndaj personave LGBTI+ dhe gjithashtu u diskutua mbi mënyra sesi të rrisim ndërgjegjësimin tonë për steoritipet apo paragjykimet tona në momentin kur ato janë penguese në procesin e asistencës së personave LGBTI+.

Ky takim u zhvillua në kuadër të zbatimit nga Qendra Streha, të projektit “’Fuqizimi i kapaciteteve të profesionistëve në mbrojtjen e personave LGBTI+ nga dhuna dhe diskriminimi’’, me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top