Manual për profesionistët në terren për ofrimin e shërbimeve afirmuese për personat LGBTI+

Ky manual është përgatitur në kuadër të zbatimit nga Qendra Streha, të projektit «Fuqizimi i kapaciteteve të profesionistëve në mbrojtjen e personave LGBTI+ nga dhuna dhe diskriminimi», me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.

Pikëpamjet e shprehura në këtë dokument reflektojnë qëndrimet e Qendres Streha dhe të ekspertëve të cilët kanë kontribuar dhe nuk pasqyrojnë domosdoshërsisht pozicionin e Ambasadës Amerikane në Tiranë.

Streha shpreson që manuali të jetë lehtësisht i integrueshëm në punën e profesionistëve dhe është e gatshme t’ju asistojë në lidhje me pyetje që mund të keni mbi shërbimet pranuese.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Scroll to Top