News

Thirrje për menaxher/e rasti.Afati i aplikimit 15 Shtator 2023.

Pozicioni: Menaxher/e rastesh Lloji i punës: Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të …

Thirrje për menaxher/e rasti.Afati i aplikimit 15 Shtator 2023. Read More »

Thirrje për Administrator Finance-Afati i aplikimit 20 Korrik 2023.

PËRSHKRIM PUNE Administrator Finance Pozicioni: Administrator finance Lloji i punës: Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është një organizatë e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim …

Thirrje për Administrator Finance-Afati i aplikimit 20 Korrik 2023. Read More »

Thirrje për menaxher/e rastesh-Afati i aplikimit 30 Prill 2023.

Pozicioni: Menaxher/e rastesh Lloji i punës:Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të punësojë …

Thirrje për menaxher/e rastesh-Afati i aplikimit 30 Prill 2023. Read More »

“Life after Love”-Mbrëmja e 7-të e bamirësisë.

Nën titullin“Life after Love”, (Jeta pas Dashurisë) Streha ka organizuar Galanë e 7-të të bamirsisë. Mbrëmja Gala u organizua në Hotel Plazza, me pjesëmarrjen e personaliteteve të njohur të skenës dhe artit, aktivistë dhe mbështetës së kauzës LGBTI+ në Shqipëri, përfitues së shërbimeve tona dhe pjesëtarë të komunitetit, përfaqësues së trupit diplomatik, si dhe politikanë …

“Life after Love”-Mbrëmja e 7-të e bamirësisë. Read More »

Thirrje për menaxher\e shërbimi-Afati i aplikimit:10 Prill 2023

Pozicioni: Menaxher/e shërbimi Lloji i punës: Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të …

Thirrje për menaxher\e shërbimi-Afati i aplikimit:10 Prill 2023 Read More »

Thirrje për shkrues/e projektesh

Në mbështetje të punës së saj advokuese dhe në ofrimin e shërbimeve për komunitetin LGBTI+, qendra Streha po kërkon një shkrues/e projektesh me kohë të pjesshme, për shkrimin e projekt propozimeve, hulumtimin dhe ndjekjen e thirrjeve në burime të ndryshme të financimit publik dhe privat.

Thirrje për ekspert/e ligjor/e

Në kuadër të projektit “Rritja e aksesit në shërbimet e ndihmës juridike dhe mbështetje psiko-sociale për personat LGBT në Shqipëri”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri”, që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë …

Thirrje për ekspert/e ligjor/e Read More »

STREHA shpallet fituese e Çmimit për të Drejtat e Njeriut nga CNCDH dhe Republika e Francës

Ishim shumë të ndjeshëm ndaj cilësisë së projektit, i cili është shumë mirë i ndërtuar dhe i mbështetur nga dy shoqatat (Aleanca LGBT dhe Pro LGBT), duke demostruar profesionalizëm në punën e tyre në vend. Çmimi mundëson zbatimin e një projekti që synon të plotësojë nevojat bazë të personave LGBTQI në Shqipëri duke nxitur mbështetjen …

STREHA shpallet fituese e Çmimit për të Drejtat e Njeriut nga CNCDH dhe Republika e Francës Read More »

Scroll to Top