Category: News

Një natë ngjyrash më 16 maj

Kjo mbrëmje e jashtëzakonshme mblodhi 180 personalitete të njohur të skenës dhe art dhe u shoqërua me një program të kuruar artistik i cili kishte për qëllim mbështetjen e drejtpërdrejtë të rezidentëve LGBTI+ të Strehës dhe të punës sonë me komunitetin LGBTI+.

Read More »

Thirrje për Administrator Finance-Afati i aplikimit 20 Korrik 2023.

PËRSHKRIM PUNE Administrator Finance Pozicioni: Administrator finance Lloji i punës: Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është një organizatë e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim

Read More »

Thirrje për menaxher/e rastesh-Afati i aplikimit 30 Prill 2023.

Pozicioni: Menaxher/e rastesh Lloji i punës:Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të punësojë

Read More »

“Life after Love”-Mbrëmja e 7-të e bamirësisë.

Nën titullin“Life after Love”, (Jeta pas Dashurisë) Streha ka organizuar Galanë e 7-të të bamirsisë. Mbrëmja Gala u organizua në Hotel Plazza, me pjesëmarrjen e personaliteteve të njohur të skenës dhe artit, aktivistë dhe mbështetës së kauzës LGBTI+ në Shqipëri, përfitues së shërbimeve tona dhe pjesëtarë të komunitetit, përfaqësues së trupit diplomatik, si dhe politikanë

Read More »

Thirrje për menaxher\e shërbimi-Afati i aplikimit:10 Prill 2023

Pozicioni: Menaxher/e shërbimi Lloji i punës: Punë me kohë të plotë Informacion i Përgjithshëm “Streha” është qendër rezidenciale e cila mbështet të rinjtë LGBTI të disavantazhuar dhe të diskriminuar, me shërbime të tilla si: akomodim dhe plotësim i nevojave bazë, kurse profesionale, ndërmjetësim për punësim, rritje e aftësive për jetën, këshillim psikologjik, etj. Qendra “Streha” kërkon të

Read More »

Streha’s Charity Gala – Reserve your ticket now!

Streha’s Charity Gala Night returns! Support us Since 2015, Streha has been hosting a gala to raise much needed funds for our dynamic work, as well as demonstrating support and love for LGBTQ+ people in Albania. There are various options for donating to the Gala event, including purchasing a ticket for online and in-person attendance,

Read More »

Thirrje për shkrues/e projektesh

Në mbështetje të punës së saj advokuese dhe në ofrimin e shërbimeve për komunitetin LGBTI+, qendra Streha po kërkon një shkrues/e projektesh me kohë të pjesshme, për shkrimin e projekt propozimeve, hulumtimin dhe ndjekjen e thirrjeve në burime të ndryshme të financimit publik dhe privat.

Read More »

Thirrje për ekspert/e ligjor/e

Në kuadër të projektit “Rritja e aksesit në shërbimet e ndihmës juridike dhe mbështetje psiko-sociale për personat LGBT në Shqipëri”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri”, që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë

Read More »

STREHA is awarded with the 2022 Human Rights Prize by CNCDH

“We were very sensitive to the quality of the project, which is very well constructed and supported by two associations whose professionalism and presence in the country are well established. The price wanted to reward a project that aims to meet the basic needs of LGBTQI people in Albania by remedying the shortcomings of public

Read More »
Scroll to Top