Category: Opportunities

Thirrje për ekspert IT / Call for IT expert

Në kuadër të projektit “PRIDE për LGBTI në Shqipëri dhe Kosovë (PRIDE++) – Promovimi i të Drejtave, Gjithëpërfshirjes, Dinjitetit dhe Barazisë për LGBT në Shqipëri dhe Kosovë”, jemi në kërkim të një eksperti/e IT apo një grup ekspertësh. të cilët do të jenë të ngarkuar me krijimin e dy platformave databaze gjithëperfshirëse online për monitorimin dhe evidentimin e aktiviteteve të organizatave implementuese të projektit.

Read More »
Scroll to Top